DISK PLATE / پوسته DISK PLATE / چدنی

مقاله

ارز ‌بری 2 میلیارد و 192 میلیون دلاری واردات خودرو

 
 

براساس آمار گمرک ایران در هشت ماه سال جاری واردات خودرو و قطعات آن به کشور بالغ بر 2 میلیارد و 192 میلیون و 15 هزار و 512 دلار بوده است. ارزش ریالی واردات این محصولات طی این مدت بالغ بر 5 هزار و 698 میلیارد و 683 میلیون تومان برآورد شده است. طبق گزارش منتشر شده بسیاری از قطعات خودرو دیده می‌شود که امکان تولید آن در داخل وجود دارد اما با این وجود از کشور چین و دیگر کشورها وارد شده است در حالی که کشور با چالش جدی ارز رو به رو است باید بررسی کرد چه میزان از این حجم کالای وارد شده در این بخش ضروری است.